August 7, 2017 In News

創意創業會青年委員會車聚~八月份創業導航

“創意創業會青年委員會” 活動「創業導航」又來啦!歡迎一眾創業家中小企老闆及汽車發燒友專家參加,大家吹吓車經識下朋友互相交流!

創意創業會青年委員會車聚~八月份創業導航
日期 : 8月11日(星期五)
時間:晚上9:00pm
地點 : 九龍灣EMax國際展貿中心
流程 : 影車相及合照,遊車河,糖水,不限車種,交流車經生意經,吹下水,歡迎各位中小企老闆及創業人士參加創業導航!

如果有興趣參加我哋嘅活動支持香港創意創業,可以睇睇我哋IEA創意創業會 Facebook page~
https://www.facebook.com/ieahk/

或者直接網上登記~
https://test.iea.org.hk/form.asp?form_id=8

 

#創意創業會青年委員會
#創意創業會
#創業導航Please fill in all * Required blanks

出席者中文名 *出席者英文名 *公司名稱 *手提電話 *電郵 *出席人數 *

 

如有任何查詢歡迎聯絡 Natalie 92208730