topmenuleft

相簿

年份 All 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

中小企業研討會 【逆境自強系列】 「 CEO面談篇:面對困難 走出低谷 」20160727(18)

Credit Suisse Wine Tasting Networking Party20160613(34)

創意創業分享會-創意創業分享會-無「資」創業祕笈20160525(94)

跨產業『創』+『造』配對計劃2016創業日展覽會(96)

跨產業『創』+『造』配對計畫2016新聞發佈會暨工作坊20160505(30)

第20屆創意創業大賞開幕禮20160303(20)

跨產業『創』+『造』配對計畫2016簡介會及工作坊20160418(19)

創意創業交流會-逆市創業Dos and Dont 20160411(15)

創意創業會丙申年新春晚宴20160307(124)

<< |  < |   3  4  5  6  7  8  9  10  11  | > 

 
line