topmenuleft

 

 

 

中小企業研討會
【逆境自強系列】
「 CEO面談篇:面對困難 走出低谷 」
 
 
 
 
日期 : 201 6年 7月 27 日(星期 三)
 
時間 : 下午 2:30 - 5:00
 
地點 : 香港銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館地下演講廳 (港鐵天后站B出口 )
 
語言 : 廣東話
 
講者:  香港中華廠商聯合會會長 李秀恒博士, BBS, JP
              海天堂集團主席  吳耀明博士
              亞太策略研究所研究總監  李卓駿博士 
 
嘉賓 : 香港中小企促進聯會會長及得利龍服飾行政總裁  林國雄博士
              香港中小企促進聯會副會長及東方國際保健品有限公司總經理  徐錦全博士 
 
歡迎有興趣人士參加 ,費用全免。
 
 
line